بلندخوانی کتاب اشغالگران (زمین عزیز من)، سرپل‌ذهاب، تیر97
بلندخوانی کتاب هر چیزی را دور نریزید، سرپل ذهاب، تیر 97
خواندن آهنگ با بچه‌ها، سرپل ذهاب، تیر 97
, ,

اجرای موسیقی همراه با بچه‌ها، سرپل ذهاب، تیر ۹۷

امروز بعد از معرفی و توضیح در مورد پنگوئن، میمون، خوک، گاو و قورباغه از بچه‌ها خواستیم با این حیوانات داستان بنویسند.ما می‌خواستیم حس رؤیاپردازی در بچه‌ها را پرورش بدیم.بعد علی آقا برای بچه‌ها گیتار نواختند و  بچه‌ها با همدیگر آهنگ را …
فعالیت نقاشی گروهی در کتابخانه ژیوان، سرپل ذهاب، تیر ۹۷
ایزی و راسو، سرپل ذهاب، خرداد97
بلندخوانی کتاب عشق منی مامانی، بابایی دوست دارم، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب گل‌های پیاده رو، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب عطسه پرماجرا، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب روباه قرمز، سرپل ذهاب، خرداد 97
جشن روز جهانی کودک، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب المر، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب زمانه صلح، سرپل ذهاب، خرداد 97
آبی کوچلو، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب واژه‌نامه چیستانی، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب المر، سرپل ذهاب، خرداد 97