فعالیت کتاب الفباورزی، بهشهر، اردیبهشت 98
فعالیت کتاب آواورزی، نکا، فروردین 98
آموزش مجموعه لولوپی صفر، نکا، فروردین 97
آموزش واک «ص»، زهک، بهمن 97
, ,

الفباورزی (آ)، مهروماه، بهمن ۹۷

الفباورزی (آ) فعالیت پیش از بلندخوانی: با کمک بچه‌ها میزها و صندلی‌ها را مرتب کردیم تا آماده‌ی خواندن کتاب الفباورزی شویم و شعر آی قصه، قصه را خواندیم. کتاب را به بچه‌ها نشان داده و نویسنده و تصویرگر کتاب را معرفی کردم. یکی از بچه‌ها گف…