, ,

آموزش واک پ، آوای ماندگار، دی ۹۷

الفبا ورزی واک  پ ابتدا از کودکان سؤال کردیم بچه‌ها تابه‌حال پنگوئن دیدید. یکی از کودکان گفت: من در کارتون دیدم، یکی دیگر از بچه‌ها گفت: توی قطب شمال هست، یکی هم گفت: آن‌ها روی یخ‌ها زندگی می‌کنند و همچنین کودکان در مورد قطب شمال و غذایی ک…
, , ,

بلندخوانی لولوپی+۰، سراوان، آذر ۹۷

معرفی سرزمین بهار از کتاب لولوپی صفر و اجرای نمایش این داستان با کمک دانش‌آموزان. همچنین اجرای نمایش روباه شاخ‌دار از کتاب الفباورزی مربی: سمیه سلیمانی محل اجرا: دبستان سکینه روستای مراد آباد، سراوان شمارورزی لولوپی +۰ (ریاضی‌آموز ادبی) شمارو…