, , ,

بلندخوانی لولوپی+۰، سراوان، آذر ۹۷

معرفی سرزمین بهار از کتاب لولوپی صفر و اجرای نمایش این داستان با کمک دانش‌آموزان. همچنین اجرای نمایش روباه شاخ‌دار از کتاب الفباورزی مربی: سمیه سلیمانی محل اجرا: دبستان سکینه روستای مراد آباد، سراوان شمارورزی لولوپی +۰ (ریاضی‌آموز ادبی) شمارو…
انجام فعالیت بلندخوانی، الفباورزی و لولوپی، خوانسار، تیر 97
بلندخوانی لولوپی+0، زاهدان، اردیبهشت97
آموزش رسم چوب خط و سودوکو شمارورزی لولوپی+1، محمودآباد، اردیبهشت 97