, ,

خاطره‌ای با المر

یک خاطره از عشق‌ورزیدن کودکان به کتاب‌ها از زبان یکی از آموزگاران ایرانشهر
خاطرات دوست‌داشتنی «با من بخوان» در عشایر زاهدان را در اینستاگرام دنبال کنید.
, ,

المر در بین عشایر سیستان و بلوچستان

المر در بین عشایر سیستان و بلوچستان خاطره‌ای شیرین را رقم زده است. جلیل بریچی مربی نمونه‌ و سفیر «با من بخوان» در اینستاگرام خود نوشته‌است:  بچه‌ها با در بطری نوشابه، المر (فیل رنگارنگ) را ساختند. المر داستان یک فیل رنگارنگ است که با فیل‌های دیگر فرق دارد و از این موضو…
المر، داستان فیل رنگارنگی است که با بقیه‌ی فیل‌های خاکستری متفاوت است.
, ,

خاطره‌ای از المر در استان خراسان جنوبی

خاطره‌ای از المر و تاثیرش بر بر زندگی کودکان یکی از آموزگاران برنامه‌ی با من بخوان در استان خراسان جنوبی، شهر بشرویه، در سال ۹۴-۹۵، در گزارش‌های خود خاطره‌ای از تاثیر کتاب بر زندگی کودکان را این گونه ثبت کرده است: یکی از بچه‌ها که به تازگ…