گزارش تفصیلی برنامه با من بخوان در استان یزد ۱۳۹۱-۱۳۹۲
, ,

گزارش تفصیلی برنامه با من بخوان در استان یزد ۱۳۹۱-۱۳۹۲

بنیاد علمی – فرهنگی گرامی در تابستان ۱۳۹۱ بر آن  شد که برنامه‌ای را برای ارتقا سطح زندگی فرهنگی کودکان و نوجوانان منطقه حسن‌آباد مشیر و خانواده‌های آن‌ها در محل پیاده کند. به همین سبب با موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پیمان‌نامه‌ای به امضا رسا…