برنده جایزه بین‌المللی ترویج کتابخوانی ایبی- آساهی 2016

دستنامه‌ها

موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای غنی‌تر کردن برنامه با من بخوان، دستنامه‌ها یا کتابچه‌های کوچک راهنما را تهیه کرده است. هر کدام از این دستنامه‌ها به طور ویژه برای موضوعی خاص و متناسب با برنامه کارگاه‌های با من بخوان طراحی شده‌اند و مربیان، آموزگاران و والدین را در کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان یاری می‌دهند.

عنوان‌های دستنامه‌ها:

  • دستنامه با من بخوان- چگونه یک نشست کتابخوانی موثر و جذاب برگزار کنیم؟
  • دستنامه چگونه با کودکان خود کتاب بخوانیم؟
  • دستنامه هدف‌های ادبیات و عناصر ادبی
  • دستنامه آموزش خلاق کودک محور
  • دستنامه آواورزی و الفباورزی
  • دستنامه راه و روش‌های کتابخوانی با فرزندان

همچنین برای هر کدام از کیسه‌های موضوعی با من بخوان (کیسه محیط زیست، کیسه ارزش‌های زندگی و خواندن با نوزاد و نوپا) دستنامه‌ای ویژه تهیه و درون کیسه‌ها قرار داده شده است. برای هر کدام بسته‌های کتاب+فعالیت نیز دستنامه‌ی راهنمای خواندن و فعالیت‌های مرتبط با آن طراحی شده که به درک بهتر مفاهیم و تصاویر کتاب کمک می‌کند.

همه حقوق این سایت از آن موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است.