برنده جایزه بین‌المللی ترویج کتابخوانی ایبی- آساهی 2016

معرفی با من بخوان در استان آذربایجان شرقی

با توجه به اینکه یکی از هدف‌های برنامه با من بخوان کمک‌رسانی به کودکان در بحران با بهره‌گیری از ادبیات است، در نخستین روزهای پس از زلزله آذربایجان، کارشناسان با من بخوان در روستاهای پیرامون شهرستان هریس حاضر و همراه با اهدا کتاب و لوازم کمک آموزشی، اقدام به برگزاری کارگاه‌های بلندخوانی برای مربیان ۱۲ روستا – مهد کردند. پس از گذر از بحران زلزله در آبان ماه ۱۳۹۱ موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با همکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان اجرای طرح با من بخوان در منطقه را به پیش بردند.

گزارش تفصیلی دوساله طرح با من بخوان در استان آذربایجان (شهریور 91 – شهریور 93):
گزارش با من بخوان- آذربایجان شرقی-1391-1393

 

همچنین از دی ماه 1395 انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین) برای کودکان بخش خون و آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز (فرمانفرمایان)، برنامه‌ی «با من بخوان» را اجرا می‌کند. در حال حاضر در بخش خون و آنکولوژی این بیمارستان 45 کودک بستری هستند و  روزانه 10 تا 12 نفر از این کودکان، به همراه مادرانشان در نشست‌های کتابخوانی شرکت می‌کنند.

marand

مناطق زیر پوشش با من بخوان در آذربایجان شرقی

شهرستان هریس

انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین)

همه حقوق این سایت از آن موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است.