موقعیت مکانی: سیستان و بلوچستان، سراوان، روستای آسپیچ
تاریخ آغاز به کار: اردیبهشت ۱۳۹۷
پشتیبان: شرکت مشاورین فرزان‌راد

در سال ۱۳۹۶ دبستان خاتم النبیا و فخری دقیق فکر با همکاری آموزگاران و افراد محلی و دانش‌آموزان مجهز به کتابخانه‌ی کوچک روستایی شد تا دانش‌آموزان و کودکان پیرامون این مدرسه‌ بتوانند پیوند خود را باکتاب در تابستان و در سال‌های آینده پایدارتر داشته باشند.

به دلیل در دسترس بودن کتاب‌ها در تابستان و قطع نشدن ارتباط دانش‌آموزان با کتاب، همچنین ابراز علاقه آموزگاران مدرسه‌ها و همکاری مردم محلی کتابخانه‌‌های کوچک روستایی «با من بخوان» با مشارکت آموزگاران مدارس در سه روستای پیرامون سراوان راه‌اندازی شد.