بیمارستان محک

منطقه جغرافیایی:  تهران، دارآباد، بیمارستان محک
گروه سنی کودکان:  پیش‌دبستان،‌ دبستان، راهنمایی
تعداد کودکان : ۸۰۰
تعداد مربیان:  ۱۳
تاریخ آغاز:  تیر ۹۲/ تمدید تیر ۹۳

تاریخ پایان:  زمستان 1393

از تابستان ۱۳۹۲ موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات با همکاری بیمارستان محک بر آن شدند تا برنامه «با من بخوان» را در بیمارستان محک برای کودکان سرطانی به اجرا در آورند. هدف از اجرای این برنامه رساندن کتابهای باکیفیت به دست کودکان بیمار در جهت بالا بردن سطح کیفی زندگی کودکان بیمار است .

پروژه «با من بخوان» در سال ۱۳۹۲ برای ۴۰۰ کودک از پیش‌دبستان تا دبیرستان کیسه‌های کتاب آماده کرد و آن‌ها را همراه با دستنامه‌هایی برای مادر و پدرها در دسترس خانواده‌ها گذاشت. در این سال داوطلبان کتابخوانی در بیمارستان محک و گروه روانشناسی در دو کارگاه آموزشی که از سوی کارشناسان موسسه برگزار شد، شرکت کردند تا در دورانی که کودکان در بیمارستان بستری هستند، با خواندن کتاب برای آن‌ها به سامان‌یابی روانی آن‌ها یاری رسانند. به سبب موفقیت این طرح در سال نخست، در تابستان ۹۳ بار دیگر مسئولین بیمارستان برای ۴۰۰ کودک دیگر کیسه‌های کتاب تهیه کردند و از کارشناسان موسسه درخواست کردند تا دو کارگاه آموزشی برای داوطلبان و روانشناس خود برگزار کنند.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان تاکنون ۵ کارگاه «با من بخوان» را برای نزدیک به ۴۰ روانشناس و نیروی داوطلب بیمارستان محک برگزار کرده است و تاکنون ۸۰۰ کودک از این برنامه بهره برده‌اند.

این برنامه با پشتیبانی مالی نیکوکاران محک و همیاری  صندوق آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم  و یک پشتیبان مالی خصوصی محک برگزار شده است.

شرح برنامه

در تابستان ۱۳۹۲ موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ۳ کارگاه بلندخوانی برای گروه روانشناسی و مددکاری بیمارستان محک برگزار کرد. گروه روانشناسی در ۲ کارگاه آموزشی که از سوی کارشناسان موسسه برگزار شد، شرکت کردند تا در دورانی که کودکان در بیمارستان بستری هستند، با خواندن کتاب برای آن‌ها به سامان‌یابی روانی آن‌ها یاری رسانند. کارگاه اول ۱۳ تیر ۹۲ در بخش روانشناسی بیمارستان برگزار شد. در این کارگاه بیماری، امید و تلاش در کتاب کودکان، انتخاب کتاب‌های مناسب، آشنایی با ادبیات کودکان، روش‌های بلندخوانی پرداخته شد. کارگاه دوم ۲۸ مرداد ۹۲ در بخش اقامتگاه بیمارستان و با کودکان بیمار برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه، بلندخوانی با گروه هدف بود. در این کارگاه آموزشگران با کودکان بیمار به طور مستقیم کار کردند تا مربیان محک کتابخوانی برای این کودکان را تجربه کنند.

کارگاه سوم محک در سال ۱۳۹۲ در تاریخ ۲۴ شهریور برگزار شد. کارگاه با حضور سرپرست بخش مددکاری بیمارستان محک و گروه ترالی کتاب محک (پخش کتاب در بخش‌های مختلف) و گروهی از داوطلبان که برای کتاب خوانی برای کودکان محک اعلام آمادگی کرده بودند برگزار شد. در این کارگاه طرح «با من بخوان» معرفی شد و در مورد اهمیت کتاب و این که چگونه یک نشست بلندخوانی موفق داشته باشیم و روش‌های بلندخوانی بحث و گفت وگو شد.

به سبب موفقیت این طرح در سال نخست، در تابستان ۹۳ بار دیگر مسئولان بیمارستان برای ۴۰۰ کودک دیگر کیسه‌های کتاب تهیه کردند. در سال ۹۳ این برنامه فقط برای کودکان پیش دبستان و دبستان اجرا شد.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان امسال تاکنون دو کارگاه آموزشی برای بیمارستان محک برگزار کرده است. کارگاه اول ۲۰ دی ماه برای روانشناسان بیمارستان محک برگزار شد. در این کارگاه با عناصر داستان و شیوه‌های کتابخوانی آشنا شدند. کارگاه دوم در بخش مددکاری بیمارستان و برای داوطلبان که برخی در ترالی کتاب و برخی برای بچه ها کتاب خوانی می‌کنند برگزار شد.

در این کارگاه درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی، برگزاری نشست بلندخوانی موفق، و روش‌های بلندخوانی، انگیزه و اهمیت کار بحث و گفت‌و‌گو شد.

This post is also available in: English