موقعیت مکانی: تهران (دروازه غار)
گروه سنی کودکان: ۶ تا ۱۲ سال
پایه تحصیلی کودکان: پیش دبستان و اول دبستان
تعداد مربیان :  ۳ آموزگار
تاریخ آغاز: مهر ۹۹