موقعیت مکانی: باغستان کرجمرکز نگه‌داری از پسران هستی جاویدان
گروه سنی کودکان: ۸ تا ۱۶ سال
تعداد کودکان: ۲۱ پسر
تعداد مربیان: ۲ نفر
پشتیبان مالی: صندوق آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم
تاریخ آغاز: اردیبهشت ۹۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۴

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با پشتیبانی صندوق آموزش توانمندسازی کودکان کار، پس از بازدید و آموزش مربیان موسسه پسرانه هستی جاویدان، برنامه با من بخوان را در این مرکز از اردیبهشت ۹۳ آغاز کردند. در این مرکز نگه‌داری از کودکان (پرورشگاه) ۲۱ پسر در گروه سنی ۸ تا ۱۶ سال زندگی می‌کنند. در طول اجرای برنامه جلسات کتابخوانی هفته‌ای یک بار از سوی مربیان اجرا می‌شود.

This post is also available in: انگلیسی