دبیرستان ایران اشرف‌آباد شهر ری

منطقه جغرافیایی: تهران، شهرری، اشرف‌آباد

گروه سنی کودکان: پایه‌ی هفتم تا یازدهم دبیرستان

تعداد کودکان:

تعداد مربیان:

تاریخ آغاز: پاییز 1396

در حال اجرا