دبیرستان ایران اشرف‌آباد شهر ری

منطقه جغرافیایی: تهران، شهرری، اشرف‌آباد
گروه سنی کودکان: پایه‌ی هفتم تا یازدهم دبیرستان
تعداد کودکان:
تعداد مربیان:
تاریخ آغاز: پاییز 1396
در حال اجرا