• بلندخوانی کتاب نشانه‌های زمستان/ حیاط کتابخانه‌ی پرنده قرمز

 • درست کردن کاردستی کتاب نشانه‌های زمستان با پارچه

 • کاردستی آدم‌برفی

 • درست کردن کاردستی توسط کودکان در کتابخانه

 • بلندخوانی کتاب قصه‌خوانی خانم بروکس در کتابخانه

 • بلندخوانی کتاب قصه‌خوانی خانم بروکس در کتابخانه

 • بلندخوانی کتاب قصه‌خوانی خانم بروکس در کتابخانه

 • درست کردن حشرات همراه با برگ آبان ماه ۱۴۰۰

 • درست کردن هزار پا همراه با برگ و چوب آبان ۱۴۰۰

 • درست کردن پروانه با برگ آبان ۱۴۰۰

 • درست کردن کفشدوزک همراه با برگ و چوب آبان ۱۴۰۰

 • آموزش کتاب جورچین طبیعت، حشره‌ها و پروانه ‌ها

آموزش واک‌های «او»، «ژ»، «ش»، «و» به کودکان/انجمن حمایت از کودکان کار/ ۲۹ آبان الی ۳ آذر

2021-12-27/توسط editorNKH

خواندن کتاب نخودی برای کودکان کار/ انجمن حمایت از کودکان کار/ آبان ۱۴۰۰

2021-12-27/توسط editorNKH

آموزش واک‌(ژ)و شعر وقصه و انجام کنش ورزی و اجرای حرکات تنفسی/انجمن حمایت از کودکان کار مرکز بم/۱دی ماه

2021-12-26/توسط editorNKH

تدریس واکها، انجمن حمایت از کودکان کار، ۱۴۰۰/۹/۱۳تا۱۴۰۰/۹/۱۷

2021-12-18/توسط EditorSh
لولوپی و عمو کوکو

پرورش گیاهان همراه با لولوپی و عموکوکو در انجمن حمایت از کودکان کار مرکز بم، ۹۹-۱۴۰۰

2021-08-31/توسط آذین بذرافشان

آواورزی با سی‌بی‌لک، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم، سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

2021-06-30/توسط editor96

نمایش سایه، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-30/توسط editor96

شمارورزی با لولوپی،انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بازار، اردیبهشت ۹۹

2021-05-05/توسط editor96

نمایش عروسکی الفباورزی و فارسی‌آموز، انجمن حمایت از کودکان کار،مولوی، دی ۹۹

2021-01-07/توسط editor96

الفباورزی و شمارورزی، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز خاوران، دی ۱۳۹۹

2021-01-05/توسط editor96