موقعیت جغرافیاییاستان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان
تعداد کودکان۳۰۰ نفر
تعداد مربیان و آموزگاران۳ مربی
تاریخ آغاز اسفند ماه ۹۳

از آذر ماه سال ۱۳۹۳ برنامه‌ی با من بخوان با همکاری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و انجمن شاه پری یاری‌گران زنان سیستان و بلوچستان در بیمارستان علی اصغر زاهدان برای مبتلایان به تالاسمی و هموفیلی به اجرا درآمد. این انجمن در سال ۱۳۹۲ با هدف حمایت و تلاش در جهت توانمند نمودن و ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی زنان و دختران استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده است. این انجمن پروژه‌های مختلفی را در دستور کار خود دارد که یکی از آن‌ها، پروژه‌ی شادی و امید به آینده است که در چهار فاز فضاسازی اتاق‌های بستری کودکان، قصه‌گویی، ترویج کتاب و کتابخوانی (بلندخوانی) و برگزاری کلاس های آموزشی فعالیت می‌کند. برنامه‌ی «با من بخوان» در واقع فاز سوم این پروژه است که در این بیمارستان برای کودکان به اجرا درمی‌آید.

شرح برنامه

به طور متوسط هر بیست روز یک بار بیمار مبتلا به تالاسمی برای تزریق خون به بیمارستان مراجعه می‌کند و حدود ۸ ساعت در بیمارستان بستری می‌شود. در پروژه‌ی شادی و امید یک ساعت پیش از تزریق، مربیان برای کودکان ۲ تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۷ سال در دو گروه جداگانه بلندخوانی می‌کنند. در نتیجه‌ی اجرای این پروژه، نه تنها برای کودکان و نوجوانان بلکه برای تمام پرسنل بیمارستان فضایی شاد به وجود آمده است.

برای اجرای این برنامه ۴۶۳ جلد کتاب کودک با حمایت مالی خود انجمن و ۱۰ جلد کتاب تاریخ ادبیات کودکان و نوجوانان از موسسه برای تجهیز کتابخانه‌ی بیمارستان علی اصغر فرستاده شده است. کودکان در فاصله‌ی زمانی بین دو مراجعه می‌توانند از کتابخانه‌ی بیمارستان کتاب به امانت گیرند. به گفته‌ی مادران، کودکانی که تا پیش از این از رفتن به بیمارستان سر باز می‌زدند، اکنون زمان رفتن به بیمارستان را از مادرانشان جویا می‌شوند و با شور و علاقه به بیمارستان می‌روند. این برنامه روحیه‌ی پرسشگری، علاقه به شنیدن کتاب و بلندخوانی و حس همدلی را در این کودکان ایجاد و تقویت کرده است.

This post is also available in: انگلیسی