پاکدشت – دبستان علامه مجلسی

منطقه جغرافیایی: تهران، منطقه‌ی پاکدشت روستای حاجی‌آباد

گروه سنی کودکان: پیش دبستان، اول تا پنجم

تعداد کودکان: 80

تعداد مربیان: 5

تاریخ آغاز: پاییز 96

در حال اجرا