پاکدشت – دبستان علامه مجلسی

منطقه جغرافیایی: تهران، منطقه‌ی پاکدشت روستای حاجی‌آباد
گروه سنی کودکان: پیش دبستان، اول تا پنجم
تعداد کودکان: 80
تعداد مربیان: 5
تاریخ آغاز: پاییز 96
در حال اجرا