موقعیت مکانی: تهران، خيابان مولوي، انتهاي خيابان رئيس عبداللهي، يا انتهاي بازار پرده‌فروش‌ها. بعد از كوچه معروف خاني، روبه‌روي ساختمان پزشكان بدون‌مرز، دبستان شهيد قاسم داوودي.
تعداد اعضاء: 
مسئول کتابخانه
: مهتاب جناب
تاریخ آغاز به کار: اسفند 97
پشتیبان: گروه آذر و مهر