موقعیت مکانی: زابل، خیابان هیرمند شمالی، هیرمند 76، دبستان عترت
تعداد اعضاء:
مسئول کتابخانه:خانم رازیان و خانم صحنه‌جو
تلفن:
تاریخ آغاز به کاراردیبهشت 97
پشتیبان: شرکت سازور سازه آذرستان

This post is also available in: English