موقعیت مکانی: ایرانشهر، غریب‌آباد، میلان 6، فاز6، دبستان شهدای هفت‌تیر
تعداد اعضاء: 70
مسئول کتابخانه
: خانم کرد
تلفن:
تاریخ آغاز به کار: آذر 97
پشتیبان: عمران آذرستان