موقعیت مکانی: استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، غریب‌آباد، میلان 6، فاز6، دبستان شهدای هفت‌تیر
تعداد اعضاء:  70
مسئول کتابخانه:
 خانم کرد
تلفن:
تاریخ آغاز به کار:  ۱۳۹7
پشتیبان:
عمران آذرستان

برنامه‌ی با من بخوان به مدت سه سال در منطقه‌ی ایرانشهر با پشتیبانی شرکت عمران آذرستان به اجرا درآمده است. در سال تحصیلی 95-1394 برنامه کار خود را در این منطقه با طرح تقویت سواد پایه و با ارسال 400 بسته‌ی الف‌باورزی به کلاس‌های اول مناطق ایرانشهر، راسک، سرباز، لاشار، بزمان و درگان آغاز کرد. در این سال حدود 4000 دانش‌آموز در این مناطق زیر پوشش برنامه قرار گرفتند.

سپس در سال 1397، در دبستان هفت تیر، بکه دبستانی دو شیفته است، کتابخانه کودک‌محور با من بخوان آغاز به فعالیت کرد. این کتابخانه براساس استاندارهای کودک‌محور طراحی شده و با حدود 500 عنوان کتاب برای استفاده‌ی کودکان دبستان هفت تیر و سایر کودکان منطقه فعالیت می‌کند.

حضور سفیر با من بخوان، خانم جمالی‌زهی در منطقه باعث انجام بازدیدهای متعدد از کتابخانه دبستان هفت تیر می‌شود.