موقعیت مکانی: کوهرنگ، چلگرد، چهارمحال و بختیاری
 تاریخ آغاز به کار: اردیبهشت ۹۸
پشتیبان: خرمن کسرایی

در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبشهت‌ماه ۱۳۹۸ این کتابخانه با حضور گروهی از داوطلبان و با مشارکت نیروهای بومی فضاسازی و آغاز به کار کرد. این کتابخانه با بیش از ۱۲۰۰ کتاب باکیفیت به همراه دستنامه‌ها و فعالیت‌‌های در پیوند با کتاب و بر اساس الگوی کتابخانه‌های کودک‌محور با من بخوان راه‌اندازی شد.

 • بلندخوانی و کار با آواورزی/ ۱ مرداد ۱۳۹۸
  نام مربی: عصمت غیبی
  محل اجرا: کتابخانه کاوه، چلگرد، کوهرنگ

 • کار با فارسی‌‌آموز ادبی ۳/ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۸
  نام مربی: عصمت غیبی
  محل اجرا: کتابخانه کاوه، چلگرد، کوهرنگ

 • کار با فارسی‌‌آموز ادبی ۳/ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۸
  نام مربی: عصمت غیبی
  محل اجرا: کتابخانه کاوه، چلگرد، کوهرنگ