موقعیت مکانی: هرمزگان، قشم، روستای سلخ، پشت ساختمان دبستان شهید مفنح، کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ
تعداد اعضاء: 600
مسئول کتابخانه
: گلستان پوره
تلفن: 07635320182
تاریخ آغاز به کار: آذر 94
پشتیبان: صدیقه مهدوی