نخستین کتابخانه سیار با من بخوان

موقعیت مکانی: کرمانشاه، سرپل ذهاب، محله میانکل
تعداد اعضاء: 40
مسئول کتابخانه: آرزو و پرستو احمدی
تلفن:
تاریخ آغاز به کار: تیر 97
پشتیبان: خانم ناهید زوار

پس از زلزله‌ی کرمانشاه در آبان 96، کتابخانه «پلیکان» با پیشنهاد و پیگیری خانم‌ها آرزو و پرستو احمدی در یکی از کمپ‌های برپا شده برای اسکان زلزله‌زدگان افتتاح شد. این کتابخانه تا زمان برقراری این کمپ به فعالیت خود ادامه داد. پس از جمع شدن کمپ در سال پایان سال 97، کتاب‌ها و وسایل آن در کتابخانه‌های دیگر توزیع شد تا کودکان مناطق دیگر سرپل ذهاب بتوانند از آن استفاده کنند.