نوشته‌ها

آموزش واک «ص»، زهک، بهمن 97
با من بخوان
, , , , , ,

تجربه آموزگار سیستان و بلوچستانی از آموزش خلاق سواد پایه به کودکان دوزبانه

آموزش خلاق سواد پایه به کودکان دوزبانه، همگام با اهمیت دادن به زبان مادری و فرهنگ بومی آموزگار: مهربی‌بی حسین‌بر در پیوند با کتاب: «الفباورزی با کاکاکلاغه» و «آواورزی با سی‌بی‌لک» موضوع: آموزش صدای «ای» نوع فعالیت: الفباورزی همراه …
کتاب «الفباورزی با کاکاکلاغه»، کوشا، بهمن96
آموزش واک «ژ» با «الفباورزی با کاکاکلاغه»، کوشا، دی ماه 96
بلندخوانی الفباورزی با کاکاکلاغه، زاهدان، آذر96