نوشته‌ها

بلندخوانی کتاب «چتر»، کوشا، تیر97
, ,

بلندخوانی کتاب «چتر»، کوشا، تیر۹۷

ابتدا، کتاب را تصویرخوانی کردیم. تغییر فصل‌ها، ریزش برگ‌ها، نام حیوانات و آوای آن‌ها، جنگل، کوه ودریا، قطب شمال و قطب جنوب همگی بخشی از کتاب بود. سپس، کتاب را بلندخوانی کردیم در طی بلندخوانی، بچه‌ها نگران نرسیدن سگ به خانه‌اش بودند. در انتها، …
بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو، زرد کوچولو»، محمودآباد، اردیبهشت 97
آموزش واک «ژ» با «الفباورزی با کاکاکلاغه»، کوشا، دی ماه 96
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی ترسو»، محمودآباد، دی 96
بلندخوانی کتاب «سرماخوردگی خرس»، محمودآباد، دی 96
بلندخوانی کتاب « لباس همیشگی من»، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب «المر»، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»، محموآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب « خرگوش کوچولوی عصبانی»، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب « تپلی چه احساسی دارد؟»، محمودآباد، آبان 96
بلندخوانی کتاب «یک توپ برای همه»، محمودآباد، آبان 96

Portfolio Items

بلندخوانی کتاب «چتر»، کوشا، تیر97
, ,

بلندخوانی کتاب «چتر»، کوشا، تیر۹۷

ابتدا، کتاب را تصویرخوانی کردیم. تغییر فصل‌ها، ریزش برگ‌ها، نام حیوانات و آوای آن‌ها، جنگل، کوه ودریا، قطب شمال و قطب جنوب همگی بخشی از کتاب بود. سپس، کتاب را بلندخوانی کردیم در طی بلندخوانی، بچه‌ها نگران نرسیدن سگ به خانه‌اش بودند. در انتها، …
بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو، زرد کوچولو»، محمودآباد، اردیبهشت 97
آموزش واک «ژ» با «الفباورزی با کاکاکلاغه»، کوشا، دی ماه 96
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی ترسو»، محمودآباد، دی 96
بلندخوانی کتاب «سرماخوردگی خرس»، محمودآباد، دی 96
بلندخوانی کتاب « لباس همیشگی من»، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب «المر»، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب «داستانک‌های خرگوش حکیم»، محموآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب « خرگوش کوچولوی عصبانی»، محمودآباد، آذر 96
بلندخوانی کتاب « تپلی چه احساسی دارد؟»، محمودآباد، آبان 96
بلندخوانی کتاب «یک توپ برای همه»، محمودآباد، آبان 96