نوشته‌ها

کتابخوانی در دامان طبعیت قزوین
,

بلندخوانی در دامان طبیعت قزوین

  در دامنه‌‌ رشته‌ کوه‌های البرز، بهار پرشکوفه از راه رسیده است. کتاب اما بهارِ مداوم در اندیشه‌ها و رویاهای ماست. محل اجرا: معلم کلایه قزوین مربی: خانم پرهیزکاری ترویجگران «با من بخوان» در تعطیلات نوروزی هم کودکان را ا…
بلندخوانی «کتاب هیولاهای دندان»، معلم کلایه، تیر۹۷:
کتاب‌خواندن کودکان، معلم کلایه، اسفند96
بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، معلم کلایه، بهمن 96
, ,

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، معلم کلایه، بهمن ۹۶

کتابدار: خانم اسکندری بلندخوانی کتاب قصه مرغ سرخ پاکوتاه و درست کردن کاردستی
بلندخوانی «خانم زری به گردش می‌رود»، معلم کلایه، دی 96
بازدید رئیس اداره آموزش وپرورش معلم کلایه و همراهان از کتابخانه آذر ۹۶
فارسی‌آموز نخودی، معلم کلایه، آذر 96
بلندخوانی کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، آذر ۹۶:
, ,

بلندخوانی کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، آذر ۹۶:

دبستان حدادی آموزگار: نرگس حسینی بچه‌های کلاس اول را به کتابخانه با من بخوان معلم کلایه بردم. در آنجا کتاب مهمانی هیولاهای دندان را برایشان بلندخوانی کردم. سپس از آن‌ها خواستم در خانه داستان را برای مادرانشان تعریف کنند و مادرشان چیزهایی …
بلندخوانی کتاب «تنور»، معلم کلایه، فروردین 96

Portfolio Items

کتابخوانی در دامان طبعیت قزوین
,

بلندخوانی در دامان طبیعت قزوین

  در دامنه‌‌ رشته‌ کوه‌های البرز، بهار پرشکوفه از راه رسیده است. کتاب اما بهارِ مداوم در اندیشه‌ها و رویاهای ماست. محل اجرا: معلم کلایه قزوین مربی: خانم پرهیزکاری ترویجگران «با من بخوان» در تعطیلات نوروزی هم کودکان را ا…
بلندخوانی «کتاب هیولاهای دندان»، معلم کلایه، تیر۹۷:
کتاب‌خواندن کودکان، معلم کلایه، اسفند96
بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، معلم کلایه، بهمن 96
, ,

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، معلم کلایه، بهمن ۹۶

کتابدار: خانم اسکندری بلندخوانی کتاب قصه مرغ سرخ پاکوتاه و درست کردن کاردستی
بلندخوانی «خانم زری به گردش می‌رود»، معلم کلایه، دی 96
بازدید رئیس اداره آموزش وپرورش معلم کلایه و همراهان از کتابخانه آذر ۹۶
فارسی‌آموز نخودی، معلم کلایه، آذر 96
بلندخوانی کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، آذر ۹۶:
, ,

بلندخوانی کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، آذر ۹۶:

دبستان حدادی آموزگار: نرگس حسینی بچه‌های کلاس اول را به کتابخانه با من بخوان معلم کلایه بردم. در آنجا کتاب مهمانی هیولاهای دندان را برایشان بلندخوانی کردم. سپس از آن‌ها خواستم در خانه داستان را برای مادرانشان تعریف کنند و مادرشان چیزهایی …
بلندخوانی کتاب «تنور»، معلم کلایه، فروردین 96