نوشته‌ها

,

حضور بچه‌ها در کتابخانه، خوانسار، تیر۹۷

بچه‎ها به کتابخانه می‌آیند، کتاب می‌گیرند و گاهی درخواست بلندخوانی دارند. بچه‌ها برای هم کتاب می‌خوانند. پسرکی هنگام بلندخوانی به خواب رفته است. …