نوشته‌ها

کودکان بیمار و در بحران همراه وحشی‌ها به دنیای هیجان‌ و شادی سفر می‌کنند
بلندخوانی کتاب، انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین)، بهمن 95
با من بخوان
,

ارمغان «با من بخوان» برای کودکان بیمار تبریز

انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین) برای کودکان بخش خون و آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز (فرمانفرمایان)، برنامه‌ی «با من بخوان» را اجرا خواهد کرد. در حال حاضر در بخش خون و آنکولوژی این بیمارستان ۴۵ کودک بستری هستند و قرار است …
بلندخوانی کتاب، انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین)، دی ۹۵