نوشته‌ها

بلندخوانی داستانک‌های نخودی، خراسان رضوی، دی ۹۷

داستان دهم از داستانک‌های نخودی، نخودی و رادیو نوشته‌ی:محمدهادی محمدی را برای دانش‌آموزان پایه‌ی دوم بلندخوانی کردم. قبل از خواندن تصویر بدون نام داستان نشان داده شد و آن‌ها نام داستان را حدس زدند. مثل دفعه‌های قبل شادی و انتظار در چهره‌ی د…