نوشته‌ها

کتابخوانی بچه‌های بزرگ‌تر برای خواهران و برادران کوچکشان

کتابخوانی بچه‌های بزرگ‌تر برای خواهران و برادران کوچکشان

کتابخانه مکانی برای تعامل، تجربه‌های مشترک و تقویت‌ پیوندهاست!بچه‌های بزرگ‌تر، خواهران و برادران کوچک‌شان را با خود به کتابخانه آورده‌اند و برای‌شان کتاب می‌خوانند.کرمانشاه، کانکس کتابخانه‌ی ریجاببرای مشاهده سایر فعالیت‌های با من …
,

بلندخوانی کتاب همایش پرندگان، ریجاب، فروردین ۹۸

فعالیت بلندخوانی کتاب همایش پرندگانامروز کتابخانه ریجاب  میزبان جمعی از مهمان‌های نوروزی بود  بچه‌ها بعد از کمی بازی و سرگرمی  با فضای کتابخانه و کتاب‌ها آشنا شدند و ابراز خوشحالی کردند.برای آن‌ها کتاب همایش پرندگان را بلندخوانی کر…