نوشته‌ها

بلندخوانی کتاب «المر» در سر پل ذهاب

با کوله ای از کتاب در کنار بچه ها

  کوله کتابم را برداشتم و رفتم به سمت پارک شاهد تا برای بچه‌ها کتاب بخوانم. مشغول خواندن «المر» برای بچه‌ها بودم. روی صندلی پشت سرمان عرفان نشسته بود. عرفان کم‌توان ذهنی است. به سمت‌مان گاهی سنگ‌ریزه پرتاب می‌کرد و گاهی نزدیکمان …
کاشت بذر در فعالیت کتابخانه ای با من بخوان

کاشت بذر در فعالیت کتابخانه ای با من بخوان

  مدتی پیش، فعالیتی در کتابخانه ژیوان سر پل ذهاب داشتیم که طی آن یکی از بچه‌ها بذرهایی را در باغچه کتابخانه کاشت. و حالا بذرهایش به بار نشسته‌اند... گزارشی از خواهران احمدی، کتابخانه کودک‌محور «با من بخوان» در ژیوان، کرمانشاه …