نوشته‌ها

پشتیبانی فرهاد حسن زاده از برنامه با من بخوان

پشتیبانی فرهاد حسن زاده از برنامه با من بخوان

متن پیام فرهاد حسن‌زاده در پشتیبانی از برنامه «با من بخوان»:من فکر می‌کنم برای یک نویسنده نوشتن به‌تنهایی کافی نیست. دیگر آن دوران گذشته که #نویسنده در کنج خلوت خود بنشیند و فقط و فقط به خلق داستانش فکر کند. به نظرم نویسنده هم با پذیرش #مس…

فرهاد حسن‌زاده به پشتیبانان برنامه «با من بخوان» پیوست

فرهاد حسن‌زاده، نویسنده کودک و نوجوان نیز به جمع پشتیبانان «با من بخوان»، برنامه ترویج کتابخوانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پیوست. متن پیام فرهاد حسن‌زاده در پشتیبانی از «با من بخوان»: من فکر می‌کنم برای یک نویسنده نوشتن به‌تنهایی کافی نیست. دیگر آن دور…