نوشته‌ها

ساخت مگس در فعالیت پس از بلندخوانی کتاب «عطسه پرماجرا»

ساخت مگس در فعالیت پس از بلندخوانی کتاب «عطسه پرماجرا»

  تجربه فعالیت پس از بلندخوانی نام کتاب: «عطسه پرماجرا» از کودکان خواستیم که به جلد #کتاب نگاه کنند وحدس بزنند داستان درباره چیست. سپس کتاب را بلندخوانی کردیم و سپس با نشان دادن دوباره هر صفحه از کودکان خواستیم که بگویند د…
کاشت بذر در فعالیت کتابخانه ای با من بخوان

کاشت بذر در فعالیت کتابخانه ای با من بخوان

  مدتی پیش، فعالیتی در کتابخانه ژیوان سر پل ذهاب داشتیم که طی آن یکی از بچه‌ها بذرهایی را در باغچه کتابخانه کاشت. و حالا بذرهایش به بار نشسته‌اند... گزارشی از خواهران احمدی، کتابخانه کودک‌محور «با من بخوان» در ژیوان، کرمانشاه …