نوشته‌ها

با من بخوان
, , ,

گروه جدیدی از کودکان کوره‌پزخانه‌های محمودآباد زیر پوشش طرح با من بخوان قرار گرفتند

از ابتدای دی‌ماه امسال با پی‌گیری مسئولین خانه فرهنگ محمودآباد گروه جدیدی از کودکان ساکن در کوره‌پزخانه‌های محمودآباد به طرح با من بخوان پیوستند. این کودکان که در محوطه‌های دورافتاده کوره‌پزخانه‌های محمودآباد زندگی می‌کنند تا پیش از این به علت دوری راه نمی‌…