نوشته‌ها

کاشت بذر در فعالیت کتابخانه ای با من بخوان

کاشت بذر در فعالیت کتابخانه ای با من بخوان

  مدتی پیش، فعالیتی در کتابخانه ژیوان سر پل ذهاب داشتیم که طی آن یکی از بچه‌ها بذرهایی را در باغچه کتابخانه کاشت. و حالا بذرهایش به بار نشسته‌اند... گزارشی از خواهران احمدی، کتابخانه کودک‌محور «با من بخوان» در ژیوان، کرمانشاه …