نوشته‌ها

محمدعرفان قبل از عمل پاهایش با کتاب‌ها سرگرم است

به پیشنهاد خانم غیاثی مسئول کتابخانه‌ی «با من بخوان» کارخانه سازور سازه آذرستان، محمدعرفان احمدزاده عزیز قبل و بعد از عمل پاهای‌اش با کتاب‌های کتابخانه سرگرم است. پدر و مادر محمدعرفان می‌گویند کتاب او را آگاه و سرگرم می‌کند و محیط بیمارستان…
با من بخوان
,

ارمغان «با من بخوان» برای کودکان بیمار تبریز

انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز (تسکین) برای کودکان بخش خون و آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز (فرمانفرمایان)، برنامه‌ی «با من بخوان» را اجرا خواهد کرد. در حال حاضر در بخش خون و آنکولوژی این بیمارستان ۴۵ کودک بستری هستند و قرار است …