نوشته‌ها

,

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، سراوان، دی ۹۷

ابتدا کتاب مرغ سرخ پاکوتاه را بلندخوانی کردم و سپس به پرسش و گفت‌وگو پرداختیم. بعد نمایش مرغ سرخ پاکوتاه را با همراهی دانش‌آموزان اجرا کرده و از این ماکت و گفت‌وگوها برای تدریس فارسی، ریاضی و علوم نیز استفاده شد. مربی: کیوان نعمتی …
,

بلندخوانی مرغ سرخ پاکوتاه، آوای ماندگار، آبان ۹۷

ابتدا از کودکان پرسیدیم می‌دانند مزرعه چیست که پاسخ دادند بله و یکی‌یکی برداشت خود را از مزرعه بازگو کردند یکی گفت: جایی که در آن حیوان وجود دارد مثل گاو یا سگ، یکی گفت جایی که در آن چیزهایی می‌کارند و... بعد کتاب را برایشان خواندیم و بعد از …
اجرای نمایش کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، زابل، فروردین97