نوشته‌ها

دستنامه‌ها، راهنمای خواندن و فعالیت‌های هر کتاب هستند که توسط تیم «با من بخوان» تهیه و تدوین می‌شوند.

بلندخوانی کتاب نقطه در دهدشت

برای بچه‌های مسجد کتاب "نقطه" را خواندم. تجربیات اسماعیل آذری‌نژاد از بلندخوانی کتاب نقطه با کودکان شهرستان دهدشت را در ادامه بخوانید:   برای بچه‌های مسجد کتاب "نقطه" را خواندم. کتاب در مورد پسری است که نمی‌توانست نقاشی بکشد و علاقه‌ای نداشت. اما معلم ا…