نوشته‌ها

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک داستان محشر»

راهنمای خواندن و فعالیت‌های کتاب «یک داستان محشر»

معرفی دفترچه‌ی راهنمای خواندن کتاب «یک داستان محشر»، تهیه شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان موسسه‌ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در راستای پشتیبانی برنامه‌ی «با من بخوان»، دفترچه‌های راهنمای خواندن و فعالیت‌های مربوط به‌ کتاب‌های برگزیده از س…