نوشته‌ها

بلندخوانی کتاب «من می‌ترسم»، آوای ماندگار، اردیبهشت 98
بلندخوانی کتاب «قورباغه می‌ترسد» و «آستین نو بخور پلو»، خوانسار، دی 97

Portfolio Items

بلندخوانی کتاب «من می‌ترسم»، آوای ماندگار، اردیبهشت 98
بلندخوانی کتاب «قورباغه می‌ترسد» و «آستین نو بخور پلو»، خوانسار، دی 97