با من بخوان

📚اطلاعیه‌ی بازگشایی کتابخانه‌های با من بخوان 📚
۳۱ اردیبهشت ۹۹

کتابداران عزیز کتابخانه‌های با من بخوان،
با توجه به باز شدن تدریجی مکان‌های فرهنگی و آموزشی و اعلام باز شدن کتابخانه‌ها از سوی نهادهایی مانند نهاد کتابخانه‌ها در مناطقی که وضعیت بهتری دارند، از شما دعوت می‌کنیم اگر در مناطق با وضعیت بهتر هستید، کتابخانه‌ها را با رعایت نکات زیر، از ابتدای خرداد ماه یا بعد از پایان ماه رمضان باز کنید.
پیشنهاد ما برای آغاز کار تا حداقل یک ماه آینده این است:
– کتابخانه‌هایی که در مناطق با وضعیت قرمز هستند، مانند خوزستان و لرستان هم‌چنان بسته بمانند.
– کتابخانه‌های در مناطق با وضعیت بهتر را دو یا سه روز در هفته باز کنید (وابسته به جمعیت و برای مدیریت جمعیت حاضر در کتابخانه). در یک هفته اول باز شدن کتابخانه را اعلام عمومی نکنید و ابتدا زمان خود را به سامان دادن اوضاع کتابخانه و برنامه‌ریزی آغاز به کار کتابخانه بگذرانید.
– فعالیت کتابخانه محدود به امانت‌دهی کتاب باشد.
– هنگام حضور کودکان تعداد جمعیت در کتابخانه را کنترل کنید و نسبت به مساحت کتابخانه، تعداد موجهی از کودکان را به داخل راه دهید (حفظ فاصله‌ی اجتماعی). اگر مخاطب زیاد است شیفت‌بندی کنید. اگر کتابخانه کوچک است، کودکان را به داخل راه ندهید.
– چه شما و چه کودکان و همراهانشان موظف به استفاده از ماسک و دستکش باشند و دست‌ها در ابتدای ورود به کتابخانه ضدعفونی شوند. اگر این ابزارها را ندارید کتابخانه را باز نکنید. اگر امکان تهیه‌ی این ابزارها را ندارید با ما در میان بگذارید تا در صورت امکان شما را پشتیبانی کنیم. لطفا این موضوع را بسیار جدی بگیرید.
– کتاب‌هایی که کودکان امانت برده‌اند و پس می‌آورند را حداقل تا ۷۲ ساعت کنار بگذارید و بعد دوباره به قفسه‌ها برگردانید.
– توصیه‌های بهداشتی را به کودکان گوشزد کنید.
– بعد از پایان هر روز فعالیت کتابخانه، بخش‌های ممکن فضای کتابخانه را ضدعفونی کنید.

 

کتابداران عزیز،
برای اجرای این درخواست می توانید دوباره شرایط منطقه‌ی خود را بازبینی کنید و با مشورت همکاران دیگر و کارشناسان با من بخوان تصمیم به بازگشایی یا بسته ماندن کتابخانه بگیرید. ما را از تصمیم خود مطلع کنید.

به امید روزهای پر از سلامتی و رونق دوباره‌ی کتابخانه‌ها