با من بخوان

آموزگارانی که مایلند تحت پوشش این کمپین قرار بگیرند، پیش از پر کردن فرم مشخصات خود، ابتدا شرایط و مقررات زیر را بخوانند و در صورت پذیرش همه موارد، ادامه فرم را کامل کنند.

واجدین شرایط برای پیوستن به کمپین و قوانین و مقررات:

آموزگارانی که خواهان پیوستن به این کمپین هستند باید واجد شرایط زیر باشند:

  1. آموزگار از برنامه «با من بخوان» به طور کامل مطلع باشد.
  2. آموزگار خواهان اجرای «با من بخوان» در کلاس درس خود باشد.
  3. آموزگار باید تعهد اخلاقی به اجرای کامل برنامه داشته باشد.
  4. آموزگار در مدرسه‌ای باشد که مدیر یا مسئولان مدرسه مخالفتی در اجرای این طرح در کلاس و مدرسه نداشته باشند.
  5. آموزگار داوطلب باید خود اقدام به تکمیل کردن فرم ثبت‌نام کند.
  6. کلاسی می‌تواند به این طرح بپیوندد، که مدرسه یا خانواده‌های کودکان نتوانند منابع مالی کافی برای اجرای این طرح را فراهم کنند.
  7. آموزگار موظف است در کارگاه مربوط به این طرح شرکت کند.
  8. آموزگار موظف است هر هفته، یک گزارش از برنامه کتابخوانی با دانش‌آموزان خود تهیه و برای کارشناسان طرح ارسال کند.