اینجا شیرخوارگاه آمنه نیست.

لطفا برای شیرخوارگاه آمنه تماس نگیرید. تلفن شیرخوارگاه را از ۱۱۸ بگیرید.

تماس با روابط عمومی:

تلفن:  ۸۸۵۵۲۳۶۲

ایمیل: khanak.org[@]gmail.com

تلگرام: https://t.me/khanak

برای ارتباط با مدیریت لطفا فرم را پر و ارسال کنید 

This post is also available in: انگلیسی