تندیس «جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ»

تندیس «جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ»

جایزه «جبار باغچه‌بان، همزاد سیمرغ» را موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با پشتیبانی مالی و فرهنگی شرکت عمران آذرستان پایه‌گذاری کرده است. برگزیدگان این جایزه از میان آموزشگران برنامه «با من بخوان» گزینش می‌شوند که توانسته‌اند این برنامه را با کوشش و ابتکارهای فردی ژرفا ببخشند یا مسئولیت ویژه‌ای در انجام آن داشته‌اند.

این جایزه برآیندی از تجربه و باورهای موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به الگو قرار دادن نام های بزرگ و کنش های آن ها برای پیشرفت فرهنگی کودکان این سرزمین است. ایران با فرهنگ کهن خود چه در اسطوره ها و چه در تاریخ، چهره هایی درخشان دارد، که نام و یاد آن ها می تواند بهترین الگو و انگیزه برای آموزگاران و مروجانی باشد که دل در گرو سرنوشت بهتر برای کودکان دارند. یکی از این برترین الگوها در این زمینه سیمرغ است. در اسطوره‌های ایرانی روایت زال و سیمرغ، روایتی بس پیچیده و دل انگیز است. داستان راندن کودک سپیدموی یا ناسازواره از خانواده و رها کردن او در طبیعت. سیمرغ این مرغ جان، که همه افسون هستی را با خود دارد، راندگی زال را برنمی تابد و او را به آشیانه خویش می‌برد و همراه با جوجگان خود بزرگ می‌کند. در حقیقت سیمرغ نخستین آموزگار و پرورش دهنده کودکان ناسازواره، توان‌یاب و کودکان با نیازهای ویژه است. سیمرغ روایت روزگار افسانه است، اما جبار باغچه‌بان روایت روزگار تاریخ و واقعیت‌ها است.

جبار باغچه‌بان در روزگار معاصر، همان کاری را برای کودکان کم شنوا و ناشنوا انجام داد که روزگاری سیمرغ برای زال انجام داده بود. همه کار این آموزشگر و آموزگار بزرگ ایران در این اندازه نبود و نماند. در کنار آن، او به همراه میرزا حسن رشدیه و انگشت شمار فرهیختگان دیگر پایه‌های آموزش نو را در ایران ریختند.

از این رو، به بزرگی نام سیمرغ و نام جبار باغچه‌بان، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای گسترش ترویج کتابخوانی و تقویت سوادآموزی پایه، جایزه ای به نام «جبار باغچه‌بان، همزاد سیمرغ» بنیان گذارده است. برگزیدگان این جایزه از میان آموزگاران و مربیان برنامه «با من بخوان» گزینش می شوند که توانسته‌اند این برنامه را با کوشش و ابتکارهای فردی ژرفا ببخشند یا مسئولیت ویژه‌ای در انجام آن داشته‌اند. این برگزیدگان ۱۰ نفر هستند که به هرکدام تندیس «جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ» به همراه جایزه نقدی اهدا می شود.

نخستین دوره این جایزه در آبان ماه ۱۳۹۵ همراه با برگزاری نخستین همایش بزرگ «با من بخوان» برگزار و برگزیدگان این دوره معرفی شدند.

شرکت عمران آذرستان، پشتیبان و یاور موسسه و برنامه «با من بخوان» مسئولیت پشتیبانی از این جایزه را نیز پذیرفته است تا شاید آموزه‌ای باشد برای دیگر سازمان‌های صنعتی و مالی که به سهم خود در برنامه‌های فرهنگی مشارکت بسزا داشته باشند.

 
>
>

This post is also available in: English