خانه «با من بخوان» و آموزش خلاق خانواده مافی

خانه «با من بخوان» و آموزش خلاق خانواده مافی یکی دیگر از بخش های موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است که به همت خانم‌ها سوگند و سوگل مافی و به یاد مادر و پدر بزرگوار و فرهیخته‌شان، خانم و آقای مافی (از معماران نهاد کودکی و بنیان‌گذاران مدرسه مهران و شورای کتاب کودک) و برای استمرار هدف‌ها و راه آن‌ها که بالندگی فرهنگی کودکان سرزمین‌شان ایران بود، راه‌اندازی و در اختیار این موسسه گذاشته شده است.

فعالیت های خانه «با من بخوان» و آموزش خلاق خانواده مافی دو بخش از فعالیت های موسسه، شامل فعالیت های آموزشی و کارگاهی و آماده سازی برنامه «با من بخوان» و هم چنین بخش دیگر فعالیت های کارگاهی آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان را پوشش می دهد. در بخش برنامه «با من بخوان،» این فضا در اختیار آموزشگران و کارگاه های آموزشی وابسته به آن ها و هم چنین برنامه ریزان کارگاه ها است تا از جنبه نظری و عملی فرایند آماده سازی برنامه ها و نشست های با من بخوان را در سطح کشوری اجرا و ارزیابی کنند.

در بخش آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان، خانه «با من بخوان» فضایی برای اجرای کارگاه های این بخش است که دو سویه این رویکرد را در برمی گیرد. نخست در کارگاه هایی که مربوط به آموزش خلاق است، علاقه مندان و کارشناسان با رویکردها و روش ها و آموزشگران آموزش خلاق در سطح جهانی و ملی آشنا می شوند و در بخش دیگر ظرفیت های ادبیات کودکان برای پیوند با آموزش خلاق که در بسته های اختصاصی پژوهش شده در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و نشر چیستا تولید شده است، در نشست ها و کارگاه ها به علاقه مندان معرفی و آموزش داده می شود.

نشانی

تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ۲۲ یوسف آباد، پلاک ۹ زنگ ۱

تلفن

۸۸۵۵۲۳۶۲

This post is also available in: انگلیسی