گزارش تصویری روز جهانی کامی‌شی‌بای، ۱۴۰۱

2022-12-18/توسط sheida

گزارش پایانی پروژه کتابخانه‌های کرمانشاه (ریجاب، ثلاث‌باباجانی، جوانرود، زلان) ۱۴۰۱-۱۴۰۰

2022-11-30/توسط sheida

گزارش برنامه‌ی «خواندن با خانواده» در سال۱۴۰۰

2022-11-29/توسط sheida

گزارش فعالیت‌های کتابخانه‌های «با من بخوان» در سال۱۴۰۰

2022-11-29/توسط sheida

گزارش کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» در سال ۱۴۰۰

2022-11-29/توسط sheida

گزارش پروژه سواد پایه، جزیره قشم، ۱۴۰۰-۱۳۹۹

2022-11-29/توسط sheida

گزارش پروژه سوادآموزی کودکان انجمن حمایت از کودکان کار در ۵ مرکز ۱۴۰۰-۱۳۹۹

2022-11-29/توسط sheida

گزارش پایانی پروژه کتابخانه‌های کرمانشاه (ریجاب، ثلاث‌باباجانی، جوانرود، زلان) ۱۳۹۹-۱۴۰۰

2022-11-29/توسط sheida

گزارش کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» در سال ۱۳۹۹

2022-11-28/توسط sheida

گزارش فعالیت‌های «با من بخوان» در سال ۱۳۹۹

2022-11-28/توسط sheida

خلاصه گزارش با من بخوان بشاگرد، ۱۳۹۹-۱۳۹۸

2020-03-30/توسط هدیه خلیلیان

خلاصه گزارش با من بخوان اشرف‌آباد، ۱۳۹۷-۱۳۹۶

2020-03-30/توسط هدیه خلیلیان

خلاصه گزارش با من بخوان عشایر لرستان، ۱۳۹۷-۱۳۹۶

2020-03-30/توسط هدیه خلیلیان

خلاصه گزارش با من بخوان منطقه‌ی بازفت، مهر تا دی ۱۳۹۶

2020-03-30/توسط هدیه خلیلیان

خلاصه گزارش با من بخوان ایرانشهر، ۱۳۹۸-۱۳۹۷

2020-03-30/توسط هدیه خلیلیان

گزارش فعالیت های با من بخوان در دوران شیوع ویروس کرونا، اسفند ۱۳۹۸

2020-03-28/توسط هدیه خلیلیان