همراه و همیار گرامی،

در این صفحه کتابخانه‌های در انتظار پشتیبان برنامه‌ی «با من بخوان» معرفی می‌شوند.

با من بخوان تا کنون بیش از ۸۰ کتابخانه در ۲۰ استان ایران راه‌اندازی کرده است. برای آشنایی با کتابخانه‌های «با من بخوان» می‌توانید این لینک را ببینید.

شما می‌توانید با بر عهده گرفتن هزینه‌ی راه‌اندازی کتابخانه‌ها یا پرداخت مبلغ ماهانه برای دستمزد کتابداران یا هزینه‌های جاری کتابخانه، از این برنامه پشتیبانی کنید.

راه‌اندازی کتابخانه‌ها

از بودجه‌ی مورد نیاز این کتابخانه ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سوی پشتیبانان دیگر تامین شده است.

دستمزد کتابدار و هزینه‌های جاری کتابخانه‌ها