جایزه‌ی ایبی- آی‌رید که »بنیاد آی‌رید شنژن» با همکاری «دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (ایبی)« برای قدردانی از ترویجگران تاثیرگذار کتاب‌خوانی در گستره‌ی جهانی بنیاد گذاشته است، هر دو سال یک بار به دو ترویج‌گر برجسته‌ی خواندن اهدا می‌شود. شاخه‌های ملی ایبی در کشورهای مختلف جهان مسئولیت معرفی نامزدهای این جایزه به هیات مدیره‌ی دفتر بین‌المللی را برعهده دارند و هیات داورانی متشکل از شماری از کارشناسان عضو هیات مدیره‌ی این دفتر پس از بررسی نامزدهای معرفی شده، برندگان این جایزه را برمی‌گزینند.