با من بخوان

کتابدار عزیز کتابخانه با من بخوان،

برای انجام امور فنی کتابخانه‌ها، شماری فرم برای شما در نظر گرفته شده است.

این فرم‌ها را به تعداد لازم و به صورت پشت و رو کپی و سپس سیمی کنید تا دفاتر ثبت کتابخانه با من بخوان شما نظم و ترتیب درستی داشته باشد و بتوانید پیشینه‌ی فعالیت اعضا و کتابخانه را به درستی نگه‌داری کنید.

فرم ثبت کتاب‌های کتابخانه

فرم ثبت‌نام اعضای کتابخانه

فرم امانت کتاب به کودک (ورود و خروج کتاب)

فرم امانت کتاب به ترویج‌گر

کارت گردش کتاب اعضای کتابخانه

فرم گزارش ماهانه