کتابدار گرامی،

«با من بخوان» تصمیم دارد برنامه‌هایی ویژه‌ی فصل تابستان برای کتابخانه‌ها تنظیم و در اختیار کتابخانه‌ها قرار دهد. در آغاز راه مایلیم ارزیابی شما از شرایط  و ظرفیت‌های کتابخانه در فصل تابستان را بدانیم. همچنین مشتاقیم تا  پیشنهادهای خود را برای برنامه‌ی تابستانی با ما در میان بگذارید. به این منظور لطفاً فرم زیر را تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه تکمیل و ارسال کنید.